Cursus Sterke mensen (weerbaarheid) van start in Apeldoorn
woensdag 24 september 2014

Voor moeilijk lerende volwassenen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, organiseert MEE Veluwe de cursus Sterke mensen (weerbaarheid voor zowel vrouwen als mannen). De groep van circa 10 personen start op donderdag 2 oktober a.s. van 17.00 tot 18.30 uur in Apeldoorn.

Nieuw bij Markant: improvisatiecursus o.b.v spelmethode Helmert Woudenberg
dinsdag 07 oktober 2014

Bij Markant is het vanaf 7 oktober 2014 mogelijk de cursus ‘Spel der Elementen’ te volgen. Deze improvisatiecursus is gebaseerd op de spelmethode van Helmert Woudenberg, bekend van o.a. Flikken Maastricht, Polleke & Wij zijn God. Het is een cursus van 10 lessen, waarin cursisten leren improviseren met dagelijkse situaties. Alle informatie over de cursus: www.markantapeldoorn.nl.

Maskerspel & Maskers maken bij Markant
vrijdag 10 oktober 2014

Bij Markant is het vanaf 10 oktober 2014 mogelijk een cursus ‘Maskerspel & Maskers maken’ te volgen. Het is een cursus van 5 lessen, waarin cursisten zelf een masker maken en er mee leren spelen. De cursus sluit af met een presentatie in het Cafeetje van Marja (hoofdstraat 166, Apeldoorn). Meer informatie over de cursus: www.markantapeldoorn.nl.

5-jarig bestaan dok Zuid
woensdag 08 oktober 2014

In oktober staat dok Zuid stil bij het vijfjarig bestaan van het multifunctionele gebouw. Onder de concept kulturhus wordt er al vijf jaar samengewerkt door scholen, kinderopvang, wijkraad, CJG, CODA en Accres.

Reden voor een feestelijke middag op woensdag 8 oktober van 13.00 tot 16.00 uur. Onderdeel van het programma zal zijn de opening van de jubilieumexpositie door Hans Verbeek en Carin Reinders. Daarnaast vinden er tal van activiteiten plaats voor volwassenen en kinderen.

Noteert u deze datum vast in uw agenda.

Kofferbakverkoop Kanaal

Op elke zaterdag in juli en augustus, van 09.30 tot 15.00 uur zal er weer een gezellige kofferbakverkoop worden georganiseerd langs het kanaal in Apeldoorn.

Voor bezoekers is de toegang, net zoals altijd, gratis. Omdat we alleen verkopers hebben aan de oostkant van het kanaal is er meer dan voldoende parkeerruimte aan de westkant van het kanaal voor bezoekers. Meer informatie of uw plekje reserveren? Kijk op www.kofferbakverkopen.nl

Helikopter boven mijn huis

Bewoners in Apeldoorn worden regelmatig 'opgeschrikt' door politiehelikopters die laag over de wijk vliegen. Omdat hier veel vragen over werden gesteld heeft een collega wijkagent hierover informatie opgevraagd bij de Luchtvaartpolitie en deze informatie geeft u hopelijk wat inzichten in het hoe en waarom over de inzet van de heli.

Gezocht: spullen voor de rommelmarkt

Elk najaar organiseert Muziekvereniging Prins Bernhard een rommelmarkt in haar clubgebouw aan de Groenlingweg in Apeldoorn. Deze rommelmarkt wordt altijd goed bezocht en de volledige opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Heeft u nog spullen die u niet langer in of om het huis wilt hebben en graag aan de vereniging wilt schenken voor de verkoop? Neemt u dan contact op via 06 55 72 30 51. Wij halen het graag bij u op!

Abonneren op Voorpagina-feed
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _